Det er nemlig ikke slik at du kan sette deg ved et vilkårlig jorde og forvente full fryser. Gåsa ser godt og lærer fort. Forberedelse er alfa og omega.

Momenter for å lykkes er god lokalkunnskap, kjennskap til gåsas levesett, gode skyteferdigheter samt evnen til å gjemme seg og bruke terrenget til sin fordel. Her får du våre beste tips for å lykkes!