Har du lagt merke til at jaktklærne har forandret seg de siste årene? For bare noen år siden var det enten ensfargede klær eller fotorealistisk kamuflasje a la Mossy Oak eller Realtree som gjaldt. Nå får mønstre fra skog, fjell og våtmark konkurranse fra digital kamuflasje med mønstre bestående av mikro- og makropartier.

Produsentene av sistnevnte sier at dette bryter opp silhuetten og skjuler jegeren bedre. Vi fikk låne metodene til forsvars- og kamuflasjeprodusenten HyperStealth Biotechnology Corp med fotomanipulering av bilder, slik at du kan se hvordan kamuflasjen trolig framstår for hjorteviltets øyne. Resultatene kan du se under: