Bakgrunnen er at Norge sammen med Danmark, Belgia og Nederland i 2012 ble enige om en felles forvaltningsplan for den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgås. Forvaltningsplanen i henhold til Vannfuglavtalen under Bonn-konvensjonen, skal stabilisere bestanden rundt 60.000 kortnebbgjess for å begrense beiteskadene.

– Fellingskvotene skal fordeles med 30 prosent til Norge, en andel som er basert på tidligere fellingsstatistikk. For å raskt nok få tallfesta fellingene og justert restkvoten når gjessene har trukket sørover til Danmark, ber vi jegerne bruke appen aktivt: Den årlige jaktrapporteringa til Statistisk sentralbyrå vil nemlig komme for seint til at danskene får tilpassa kvotene, sier Ove Martin Gundersen.