Per 12. januar er det trolig tre dyr igjen i Aurskog-reviret, og jakta fortsetter foreløpig til reviret er tømt eller den ordinære fristen løper ut 15. februar.

– Jeg vil bli veldig overrasket om kvoten ikke blir tatt ut innen fristen, det er jo dyktige folk som driver med dette, sier Lise Hagen Rebbestad, leder i rovviltnemnda i Region 4 Oslo / Østfold / Akershus.