Rovviltnemndene mener 46 ulver kan tas ut under lisensjakt, 32 av dem i ulvesona. Dette ble bestemt på fellesmøtet for rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold i oktober. Det er et rekordstort antall ulv som skal skytes. I tillegg til de 32 ulvene i ulvesona vedtok nemnda i august å felle 12 ulver utenfor ulvesona.

Flertallet mener at ulvestammen som nå regnes til å være rundt 80 helnorske dyr, tåler dette uttaket. Mindretallet mener det ikke er grunnlag for et så høyt tall, siden antallet tap av beitedyr til rovdyr har vært rekordlavt de siste to årene, i følge NRK.