I dag formiddag lyktes skadefellingslaget i Snåsa med å felle en bjørn på mellom 150-200 kg. Saken ble først omtalt hos Snåsningen.

Over en lengre periode har en stor brunbjørn herjet i området rundt Snåsa.