Gaupa er utbredt i hele Norge, men det er relativt få regioner hvor det er lov å jakte på arten. Jakta er strengt regulert, men ikke like strengt som de tre andre store rovdyrene, hvor det kun foregår lisensjakt. Gaupejakta foregår på vanlig måte og kalles for kvotejakt. Det vil si at det årlig fastsettes kvoter i de regioner hvor det åpnes for dette. I noen tilfeller kan det åpnes for kvotefri jakt.

Nå er årets kvoter satt, og det er mulig å jakte gaupe i totalt 3 regioner i Norge, fra og med i morgen, den 1. februar. Sammenlignet med fjoråret er årets jaktmuligheter mindre, med både færre gauper på kvoten og flere stengte regioner.