Tall fra Rovbase viser at 617 hunder ble dokumentert angrepet av ulv i Skandinavia fra 1995 til 1. mai 2018, derav 400 drept. Det betyr at i gjennomsnitt angripes i underkant av tretti hunder hvert år. Snaut sju av disse angrepene skjer i Norge. 

Man kan til en viss grad vurdere faren før man slipper hunden. Dette er imidlertid dårlig trøst for dem som bor eller har jaktterreng i områder med en etablert ulveflokk. Der er det et faktum at ulven innebærer en økt risiko ved å slippe hund – uansett. Hvis man ikke vil ta den risikoen, betyr det i mange tilfeller at man må slutte å jakte som før. Det er isåfall først og fremst jaktformer som løshundjakt på elg og harejakt som står i fare på grunn av ulv.