Under vinterens overvåkning (1/10-31/3) er det registrert fem norske kull og seks grenseflokker, noe som gir åtte kull etter Stortingets regnemåte. Det norske bestandsmålet er på 4-6 årlige ulvekull.

I tillegg er det registrert to nye revirmarkerende par. Med unntak av det ene revir-paret, er alle innafor ulvesonen.