Hvert år dør 6000-10.000 hjortevilt i trafikken. Men mens trafikkdøden utgjør 5-6 prosent av fellingstallene for elg, og bare drøyt 2 prosent for hjorten, tar biler og tog over 14 prosent hos rådyra. Tallene er stigende, fra omlag 4000 for 5-10 år sia, opp til 6000-7000 de siste tre åra.

– Det er faktisk et forvaltningsproblem når trafikken blir en så stor dødelighetsfaktor. Det var ei kraftig økning snøvinteren 2017/18, men det har ikke sunket tilbake til «normalt» nivå. Mitt inntrykk er at en stor bestand bidrar til dette, sier «rådyrprofessor» Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo.