Onsdag 7. september smalt det i Rendalen i Innlandet, da en jerv på nesten 13 kilo endte sine dager. Saken ble først omtalt på rovdyr.org.

Seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn, Lars Gangås, var på skuddstedet for en kontroll på at alt foregikk som det skulle. Jerven viste seg å være en ung hannjerv på 12,7 kilo.