Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har levert sine forhåndsinnspill til Miljødirektoratet i forkant av jakttidshøringen senere i år. 

Utvidet jakt på både rådyr og ender er noen av forslagene.