I flere år har forskere ved Høgskolen i Innlandet utstyrt både bjørn og elg med temperaturmålere og pulsmålere i samarbeid med kollegaer i både Sverige og USA. Totalt har omtrent 150 blitt utstyrt med slike sensorer. 

Målet har vært tredelt; teste utstyr på markedet, finne fram til normale referanseverdier for dyrene, og til sist å kunne måle forandringer i både elg og bjørn ved stressende situasjoner som jakt, forskningsmerking og lignende.