Rovviltnemda i region 6 ga Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å finne ut av hvorfor det er vanskelig å nå målet om tre bjørnekull i året. 

– Bakgrunnen for rapporten er at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet etterspurte kunnskap om hvorvidt arealet var stort nok til at vi kunne nå bestandsmålet på tre ynglinger, sier Kari Anita Furunes, leder i rovviltnemda i region 6.