Kvotene på seljakt bestemmes av Fiskeridirektoratet etter innspill fra Havforskningsinstituttet. I år var den totale kvoten på steinkobbe 257, med blant annet 15 dyr i Viken fylke og 25 dyr i Vestfold og Telemark fylke.

Og kvota? I Vestfold ble den fylt samme dag som jakta startet 02.01.21.