Miljødirektoratet sendte i går ut på høring sitt forslag om nye jakttider for perioden 1. april 2022 – 31. mars 2028.

Jegernes Interesseorganisasjon (JI) var blant partene som hadde brukt tid og ressurser på å sende inn forslag i innspillsrunden i forkant. Ingen av deres ønsker til nye jakttider ble tatt til følge.