Vi er ikke lenger avhengige av å jakte for å skaffe oss kjøtt til mat og skinn til klær. Jaktmotivet hos de fleste av oss er byttet ut med behovet for rekreasjon og opplevelser i en oppkavet og stresset tidsalder. Dette er ikke tilstrekkelig grunnlag i seg selv til å forklare den enkle sannhet at for å være jeger må du nødvendigvis være villig til – og i stand til – å ta livet av dyr. Når vi har både økonomi og anledning til å kjøpe den maten vi vil, er det nødvendig å ha en reflektert holdning for å forklare jaktas berettigelse.

Sosiobiologene har fastslått at mennesket er et rovdyr av natur. I den forbindelse er det et faktum at mennesket kan overleve på en diett av rått kjøtt. Det er først når kjøttet kokes at viktige næringsemner forsvinner og må erstattes av grønnsaker for å unngå mangelsykdommer som skjørbuk og lignende.