– Vi mener det er viktig at lovverket har en rød tråd, slik at det framstår enkelt og logisk for jegerne under jaktutøvelsa. Slik høringsnotatet er utforma, framstår det ikke helt konsekvent noen steder, sier forbundsstyreleder Knut Arne Gjems i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Gjems påpeker at man for eksempel kan felle både rødrev og villsvin under kunstig, fastmontert lys. Men sitter man på det samme åtet med termisk optikk, kan ikke reven skytes, ifølge høringsnotatet. Her er det mest logiske å få med både rødrev og alle svartelista arter, og da særlig mårhund, mener Gjems.