– Primært er vår holdning til termisk utstyr at det bør tillates for dem som har behov for slike verktøy. Men dersom det blir begrensninger, er vi opptatt av at det ikke oppstår konflikter og uklarheter omkring bruken, sier leder Trond Livden i JI. De støtter i så måte utspillet som Våpenrådets leder Frode Larsen kom med i går, som reaksjon på at Landbruks- og matdepartementet foreslår at termisk optikk skal bli forbudt på revejakt, hjorteviltjakt og ettersøk.  

Livden mener en håndholdt, termisk kikkert er et svært godt hjelpemiddel under jaktutøvelsa: Under forhold der man er usikker på hva som kommer mot posten, er det enklere å avgjøre tidlig om det bare er ett dyr eller flere dyr i umiddelbar nærhet. Dette kan være svært nyttig etter mørkets frambrudd hvor en vanlig kikkert kommer til kort.