1: Når det ikke er båndtvang, kan du som jakthundeier slippe hunden din hvor du vil?

a) Jakthundtrening er en grunneierrettighet på lik linje med jaktretten. En løs jakthund på luftetur kan fort gå over i et søk som kan defineres som trening.

b) Ja, å la hunden løpe løs, er en del av det ordinære friluftslivet som sorterer under allemannsretten.

c) Det er kun tillatt på statsgrunn (Statskog og statsallmenninger), der alle norske borgere har de samme rettigheter.

2: Hvis kommunen innfører utvida båndtvang i et turområde utenom ordinær båndtvang, kan du ikke jakte med hunden din der?

a) Jo, dersom du har kontroll på hunden og kan kalle den inn på kort varsel hvis den sjenerer turgåere.

b) Nei, hunden må jakte i bånd, sia utvidet båndtvang fastsatt med hjemmel i Hundelovens §6 er absolutt.

c) Jo, dersom du har tillatelse fra grunneier. Ekstraordinær båndtvang (fastsatt unntaksvis på grunn av snøforhold o.l) trumfer derimot slike tillatelser.

Jeger-quiz-januar-2019-2
Jeger-quiz-januar-2019-2

3: Hvilken art er dette?

a) Lirype.

b) Fjellrype.

c) Du må se om den har hvite (lirype) eller svarte klør (fjellrype).

4: Er det tillatt å bruke motorbåt på seljakt?

a) Nei, jfr. Viltlovens §21 er det forbudt å skyte fra motorisert båt, med mindre du er mer enn 2 km unna holmer eller skjær.

b) Nei, kun til å hente felt eller påskutt vilt.

c) Ja, fordi sel forvaltes etter Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressursloven).