Våpenrådet reagerer sterkt på at Landbruks- og matdepartementet sammen med Klima- og miljødepartementet nå vil stramme inn viltlovens regler for kunstig lys. Dette skjer utenom prosessen som er igangsatt for å revidere hele viltloven. Visstnok er årsaken at handlingsplanen mot villsvin åpner for begrensa bruk av termisk, men at dette da må forskriftsfestes. Samtidig bærer høringsnotatet preg av tautrekking mellom miljømyndighetene som lenge har forfekta restriktiv tilnærming til teknologisk utvikling og landbruksinteresser som vil bekjempe villsvin med alle midler.

VILTLOVEN: Kan bli forbud mot termiske kikkerter