Det er din plikt som jeger å kjenne grensene for jaktterrenget. Skal du sjekke eiendomsgrensene, kan karttjenester som for eksempel norgeskart.no være nyttig. Jaktgrensen følger imidlertid ikke alltid eiendomsgrensene. Det er vanlig at et vald består av flere bruksnumre, og større eiendommer kan være oppdelt i ulike jaktfelt. Kjøper du jaktkort eller leier et jaktterreng, bør du be om kart som viser grensene fra utleier eller kortselger. På Inatur.no ligger det som regel kart som viser terrenggrensene for jaktkortet.

Viltloven § 27 slår fast prinsippet om grunneiers enerett til å jakte og drive fangst på egen eiendom. Dette er den klare hovedregelen, men loven gjør enkelte unntak fra dette prinsippet. Og for veier, vann, elver og hav har viltloven særlige regler.