Sammen med Statens naturoppsyn gjennomførte politidistriktet en aksjon på Haugalandet i november. Basert på en artikkel hos Dagbladet, skrev JEGER i går at flere jegere var anmeldt, og at termisk utstyr var blant forholdene.

Dette viser seg å være noe upresist, ifølge politifaglig etterforskningsleder Sjur Stava ved seksjon for Nordsjø og miljø i Sør-Vest politidistrikt:

Annonse

En jeger ble stoppa med våpen påmontert nattoptikk lett tilgjengelig i bilen, og er anmeldt. Saken er foreløpig tidlig i etterforskningen og Stava ønsker dermed ikke si så mye mer om forholdet. Men i første omgang er det tilgjengeligheten i bil som er i fokus.

– Vil være synlige

– Vårt primære mål med aksjonen var å forebygge og være synlige under jakta: Det er mange som har etterlyst politiets tilstedeværelse også på dette området, sier Stava. Han mener at aksjonen som sådan ble godt mottatt.

– Jegerstanden består i all hovedsak av flinke og ordentlige folk. Men som alle andre steder er det enkelte som tøyer grenser og regelverk på ulike måter.

Det er frustrerende for dem som jakter lovlig å oppleve at noen kan holde på slik, uten at det får konsekvenser, påpeker Stava.

– Det kan være ved å bruke ulovlig våpen og utstyr, at det jaktes uten grunneiers tillatelse eller skytes flere dyr enn antall løyver. Dette var et initiativ for å vise at politiet også følger med på jakta, sier Stava.

Mange spørsmål om termisk

Han stikker ikke under en stol at nattoptikk og termisk utstyr var et tema som flere jegere var opptatt av.

– Mange jegere er usikre på lovligheten av termisk utstyr og grunnlaget for at direktoratet mener det er forbudt?

– Det har vi også registrert. Vi er godt kjent med diskusjonen i jegermiljøene, både når det gjelder meninger om termisk utstyr i seg sjøl, og lovligheten av å bruke dette slik regelverket er i dag. Derfor var det det naturlig for politiet å informere om myndighetenes syn, opplyser Stava.

Risikerer anmeldelse

– Direktoratets og departementets syn er helt tydelig når det kommer til viltlovens § 20: Termisk utstyr betraktes som kunstig lys og er ikke tillatt å bruke ved ordinær jakt. Jegere som velger å bruke nattoptikk under ordinær jakt, risikerer å bli anmeldt, sier Stava.

Han påpeker at det var ingen som ble anmeldt for utelukkende denne type lovbrudd under denne aksjonen.

– Men jeg synes det uansett er ryddig at jegerne er kjent med situasjonsbildet. Hvordan de deretter velger å forholde seg til informasjonen, er til syvende og sist deres valg og ansvar, påpeker Stava.

Konsekvenser ved overtredelser

Brudd på lovverket kan føre til rettighetstap for jakt for en kort eller lengre periode, tilbakekall av våpentillatelse, samt inndragning av våpen og annet utstyr brukt i forbindelse med overtredelsen. Hver sak vurderes for seg, så det er ikke en enkel fasit for hva som blir utfallet av en overtredelse.

Stava sier at jegere ellers virker for å være godt kjent med hva som gjelder ved transport av våpen: Kjører man bil, skal jaktvåpen være utilgjengelige for fører og passasjer. Våpenet skal også være tildekket og sjølsagt tømt for ammunisjon.

– Aksjonen vår nå handler ikke om å skulle «ta» jegerne, men å være synlige. Det er ikke utelukket at vi kommer til å ha flere runder med denne type kontroller i distriktet, avslutter Stava.

Jegerjuss: Hva kan føre til tilbakekall av våpenkort?