Det er på høy tid at viltloven moderniseres. Dagens jegere har måtte forholde seg til en rekke uklarheter, som følge av en utdatert lov som ikke har vært revidert på 39 år. Sist lovverket ble revidert var ikke jegerprøven innført, og mange av dagens jegere var ikke engang født. Man hadde ikke passert 20.000 felte elg årlig, og hjort ble det bare skutt 8000 dyr av. Mobiltelefon var et fremmedord, jaktradioen forbeholdt de få, og jeg aner ikke om hundepeileren var oppfunnet.

Nå skal landets storviltjegere i løpet av noen hektiske høstuker felle nær 40.000 elg, mens hjortestammen er på full fart mot 45.000 årlige fellinger. Gjennom innføringa av Jegerprøven har holdningene omkring human og sikker jakt gjennomgått store endringer og kompetansen i jegerstanden er blitt høyere.