Etter at landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk ansvaret for viltloven og forvaltninga av de høstbare viltartene, har hun fått opp øynene for hvilken ressurs viltet representerer: 

– Vi trenger en moderne lov på dette området. Den skal bygge videre på det som fungerer godt med dagens lovverk, men må også ta høyde for teknologisk utvikling, nye utfordringer og samordning med annet regelverk, sier Bollestad.