Villsvin finnes fra Halden i sør til Åsnes i nord, og er observert sporadisk helt opp til Trøndelag. Artsdatabanken anslo i 2018 den norske bestanden til 400–1200 individer, men mener den kan nå 40.000 individer innen 12–15 år om ikke drastiske grep blir tatt. Til sammenligning har svenskene ca 300.000 villsvin og feller 115.000 dyr.

Regjeringa har vedtatt at villsvin skal forvaltes med et mål om færrest mulig dyr spredt over et minst mulig område. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å lage ny forskrift for bruk av kunstig lys. I Sverige blir over halvparten av dyra skutt på belyste åteplasser. Der har nattkikkerter og termiske sikter nylig blitt tillatt på spesielle vilkår, noe som kunne vært aktuelt i Norge for å effektivisere jakta. Likevel åpner ikke handlingsplanen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet for dette: