I en epost til Landbruks- og matdepartementet ber Våpenrådets leder Frode Larsen om at Miljødirektoratet og departementet redegjør for hvilken bakgrunn de har for å påstå at behovet har økt for offentlige ettersøk etter hjort påskutt med ulike former for nattoptikk.

– Vi mener relevansen i en slik påstand er begrensa om man ikke kan dokumentere grunnlaget for antall økte henvendelser. Vi vil gjerne også vite på hvilken bakgrunn disse er sendt til departementet, sier Larsen.