Etter at jaktfilmskaper Kristoffer Clausen dokumenterte at han skjøt en hjort med termisk sikte, er det blitt flittig diskutert blant mange jegere om hva som er lovlig og ulovlig bruk av nattoptikk, restlysforsterkerende og termisk utstyr.

JEGER har bedt ny landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kommentere problemstillingen, ettersom Senterpartiet hadde lederen i Næringskomiteen da Stortinget behandlet prop. 149L.