Miljødirektoratet har tydelig uttalt sitt syn på lovlig og ulovlig bruk av nattoptikk og termiske hjelpemidler. 

Senest under Villreinrådets Fagdager 2021 på Geilo 13. og 14. oktober i år, uttalte seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet seg om bruk av slikt utstyr: