Regjeringa har satt et mål om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område her til lands. Villsvin har bidratt til spredning av afrikansk svinepest i Europa. Et eventuelt utbrudd av afrikansk svinepest i Norge vil ha store samfunnsmessige konsekvenser.

Aktuelt nå: Slik blir de nye reglene for våpenutlån

Lovforslaget som Stortinget vedtok 7.juni, vil redusere risikoen for spredning av afrikansk svinepest i Norge. Færre villsvin vil bidra til å redusere skader på jordbruksareal og redusere risikoen for trafikkpåkjørsler.

Ønsker rask bestandsreduksjon

– Villsvin er i hovedsak nattaktive. Utvidet bruk av kunstig lys vil derfor legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin og en raskere bestandsreduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad til regjeringen.no.

Utgangspunktet i viltloven er at kunstig lys under jakt er forbudt, med mindre det er gitt særskilt unntak for slik bruk. Endringen av viltloven § 20 går i hovedsak ut på at alle former for kunstig lys – også nattoptikk, kan benyttes ved jakt på villsvin. 

Lovendringen inneholder visse begrensninger knyttet til bruken. Bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin forutsetter at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.

Kan du alt om ny våpenlov? Test vår våpenlov-quiz gratis, med premiering 14. juni

Termisk tillates også på ettersøk av hjortevilt

I tillegg innebærer lovendringa at det åpnes for å bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin tilsvarende som for ettersøk av påskutt hjortevilt:

"Reglene om kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt og villsvin vil dermed harmonere, det vil si at det ikke er begrensninger knyttet til bruk av kunstig lys ved ettersøk i jaktøyemed. Viltloven § 20 fjerde ledd vil gjelde tilsvarende for ettersøk av villsvin", heter det i punkt 4.1 av Proposisjon 149 L (2020–2021).

Henvisningen til fjerde ledd i Viltloven §20 innebærer at varslingsregelen (til politi, jaktrettshaver og kommunen før ettersøket starter) gjelder ved bruk av kunstig lys på ettersøk etter både villsvin og hjortevilt.