Mange viltarter eksponerer seg mest når lyset er svakt. I skumring og demring kommer hjorten frem, og i månelyset snuser reven seg frem til både mus, hare og åtsel. 

Om mennesket ikke alltid har følt seg like trygge som jegere i dimme omgivelser fra tidenes morgen, kan den moderne mann og kvinne til gangs benytte seg av mulighetene til effektiv jakt dette innbyr til.