Alle jegere bestreber seg på at viltet man skyter på, skal dø så raskt som mulig og helst forbli på skuddstedet. I praksis vil vi likevel oppleve at selv ved godt plasserte skudd, makter dyret å forflytte seg overraskende langt fra skuddplassen.

Fluktstrekningen påvirkes av en lang rekke faktorer; hvor skuddet treffer, hvor store og omfattende vevsskader prosjektilet lager, samt hvor skremt dyret var i skudd-øyeblikket – med andre ord hvor høyt det fysiologiske stressnivået hos dyret er. Et skremt dyr har høyere adrenalinproduksjon, og er dermed bedre rustet til å flykte enn et hjortevilt som føler seg trygt.