Innskyting av rifle handler om å få siktepunkt og treffpunkt til å stemme overens på en gitt avstand. Eller strengt tatt: To gitte avstander, ettersom kulebanen krysser siktelinjen to ganger, først på vei opp fra riflemunningen til den høyden siktet er på, og så på vei ned igjen etter kulebanens toppunkt. 

HOMOGEN HØST? Test av årets miljøkuler for rifle i 2022