Elgen står pent og pyntelig med breisiden til. Sikringen er for lengst skjøvet frem og klamme hender knuger rundt kolben. Idet kula slippes, gjør elgen et byks fram og skadeskytingen er et faktum. Hva i huleste gjør jeg nå?

Kanskje har du selv vært i en lignende situasjon som over? Hva gjør man om førsteskuddet ikke sitter der det skal?