Årlig dør 8000–9000 hjortevilt i møte med bil eller tog ifølge Statistisk sentralbyrå. Disse viltfellene tar aldri fri, men fanger døgnet rundt, 365 dager i året. Og langt fra alle påkjørte dyr dør i veikanten. 

For å forkorte viltets lidelser, er alle kommuner pålagt å ha en ettersøksordning som skal utføres etter viltloven. Oftest er dette avtaler som inngås med erfarne ettersøksjegere.