I forbindelse med at Miljødirektoratet bestilte en risikorapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), bestilte Fuglehundklubbenes forbund en skyggerapport fra Høgskolen i Innlandet. Nå er rapporten klar.

Rapportene strider mot hverandre, og det viser seg at utsetting av fasan og rapphøns ikke nødvendigvis medfører seg den risikoen som VKM-rapporten slo fast.