– Det er noen som ønsker å få avviklet dette for godt, men vi i NJFF er tydelige på at vi ønsker at praksisen rundt oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns skal videreføres, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF.

I arbeidet med å kunne videreføre dette ønsker nå forbundet en utredning av en såkalt sertifiseringsordning for godkjenning av de som skal drive med en slik virksomhet.