Rett før sesongstart i fjor fikk fuglehundmiljøet sette ut fasaner og rapphøns til bruk på lavlandsprøver og til hundetrening, etter flere runder med avslag og klager på avslag. 

Det ble vedtatt at Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skulle bestille en ny kunnskapsrapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Rapporten skulle inngå i kunnskapsgrunnlaget for fremtidige avgjørelser om utsetting av fugler. Men det skjer ikke i år: