For over 150 år siden ble den første fasanen satt ut i Norge, og i årevis har fasaner og rapphøns blitt satt ut for å danne mye av grunnlaget for treningen av stående fuglehunder. I forbindelse med at utsettingen ble stanset, ble det bestilt en risikorapport for å danne et bedre grunnlag for videre praksis. Nå er rapporten klar, og det med dårlig nytt, sett fra oppdretternes side.

Mattilsynet og Miljødirektoratet står bak bestillingsbrevet, som ble sendt ut tidligere i år til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som skulle ta for seg mulige konsekvenser for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd knyttet til aktiviteten.