Viltstell kan være effektivt for å få opp tettheten av vilt. Men kan du sette ut vilt for å jakte på det eller for å trene jakthunden, og kjenner du reglene for fôring av vilt og bruk av åte?

Åte er mest brukt ved jakt på rev, jerv og villsvin. I utgangspunktet forbyr ikke loven å legge ut åte til jakt, observasjon og fotografering av vilt, så lenge tillatelse fra grunneier er på plass. Du må heller ikke bruke åte for å lokke viltet bort fra andres jaktområde, noe som er brudd på viltloven § 46.