Fangst var tidligere den dominerende jaktmetoden, men i dag har jakt med våpen tatt over. Bruk av fangstredskaper kan fortsatt være aktuelt både for å redusere arter som konkurrer med jegernes tilgang på annet vilt, og som en selvstendig jaktform, for spenningen, kjøttet eller pelsen. Kjenner du reglene i viltlovgivningen som åpner for fangst? 

Viltloven § 24 sier at bruk av fangstredskaper på annet enn smågnagere og krypdyr er forbudt, med mindre annet følger av lov eller forskrifter. Fangst er for enkelte viltarter fortsatt en viktig høstingsform. Riktig drevet kan fangst være både mer effektivt og humant enn jakt med våpen. Fangst kan også være en viktig måte å drive viltforvaltning på arter som gjør skade. Også for pelsviltet er fangst en viktig høstingsform. I vinterhalvåret, når pelsen har størst verdi, er jaktdagene korte og bruk av fangstredskaper kan være en praktisk jaktform. Viltlovgivningen tar høyde for dette, og åpner i en viss utstrekning for fangst på utvalgte viltarter.