Dommen fra Høyesterett ble fastsatt til 60 dagers fengsel samt tap av retten til jakt og fangst i en periode på ett år. Mannen hadde selv anket en dom på 90 dager fra Gulating lagmannsrett.

Selv om dette er en reduksjon på 30 dager, viser den hvor strenge krav det stilles til jegernes aktsomhet rundt det å identifisere arter.