Jegeren trodde det var en albinorev han hadde fanga, og la ut bilder på Facebook av den avliva reven. Lagmannsrettens flertall mener han handla grovt uaktsomt da han skjøt reven uten sikker identifisering.

Saken var anka etter fellende dom i Dalane tingrett 16. februar og ble behandla av Gulating lagmannsrett 19.august. Den siste dommen er nå anka videre til Høyesterett, som har beslutta at anken skal behandles.