EU-kommisjonen ønsker at minst 30 prosent av alt landareal og alle EU-hav skal være beskytta områder. En tredjedel av disse verneområdene, det vil si 10 prosent av alt areal, skal omfattes av enda strengere beskyttelse, der naturlige prosesser og økosystemer skal stå urørt.

Kommisjonen nevner spesifikt skogbruk, gruvedrift, jakt og fiske som eksempler på virksomhet som ikke får finne sted i strengt beskyttede områder. Her kan det imidlertid foregå både produksjon av fornybar energi og «kontrollert turisme». Forslaget får Svenska Jägareförbundet til å advare: