Opptellingen av årets fjellrevkull er klar. Ikke mindre enn 164 kull fordelt på 72 kull i Norge, 91 kull i Sverige og 1 kull i Finland, som er det første på over 25 år, ble resultatet.

Selv om tallene er grønne, er fjellreven langt fra å kunne stå helt på egne bein. Arten er fortsatt sterkt truet, og har store utfordringer knyttet til blant annet et klima som er i endring og mindre høyfjellsareal.