Fjellreven er ikke truet på verdensbasis, men sliter hardt i Norge, der den har status som sterkt truet. Derfor har det i mer enn 30 år foregått et omfattende forvaltningsarbeid for å bevare fjellreven i den norske faunaen. Dette i form av avlsstasjon, registrering av fjellrevhi, DNA-analyser og fôringsstasjoner. Dette arbeidet har nå gitt resultater.

Men det er ikke til å unngå at klimaendringer har gjort levekårene for fjellreven vanskeligere, med blant annet en skoggrense som stadig kryper oppover i tillegg til høyt press fra rødreven.