Det har vært forsket mye på byttedyrene som reven spiser, men lite på reven selv. Ved hjelp av GPS-teknologi har en forskergruppe ved Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad skaffet mye ny kunnskap om Mikkel Rev og revejakta: 

Siden 2012 har forskerne fanget og radiomerket over 120 rev. Det har gitt ny viten om arealbruk og økologien som ligger til grunn for trekkatferd. Dette er viktig for å forstå og forutsi rødrevens påvirkning i ulike økosystemer.