Kommer du til verden gjennom et hønsefuglegg ute i villmarka, har du ikke oddsene på din side for å nå pensjonsalder. Ei rype har i snitt to til tre hekkemuligheter før den dør. Hvis været slår feil ett år og reven raider reiret neste år, har den i verste fall ingen vellykkede hekkinger før den flyr videre til de evige lyngrabber.

De samme trøstesløse framtidsutsiktene er tilfelle for skogsfuglen. Predasjon har til dels stor betydning for bestandene. Vi ser på hva som bestemmer hvor mye skogsfugl vi har i skogene våre, før vi labber til fjells og ser hvordan det står til med rypa.