Man blir ikke lenger rik av fellefangst av mår, men før var mårfangst var en viktig attåtnæring for skogsarbeiderne. Det er uvisst hvor stor effekt predatorjakt har på småviltet, men på samme måte som døde høner ikke legger egg, spiser heller ikke død mår egg fra orrhøner og kyllinger fra storfugl. 

Motivasjonen bør du likevel finne primært i jakta og spenningen. Måren er en smart motstander, der du av og til må vri hodet ditt for å lykkes med jakta: