11 år og fangstmann! Nils Kårvatn Gulla fra Surnadal har siden han var liten vært med sin far og sett etter mårfeller. Han har fått oppleve spenningen på fangstturene, kikke etter spor og se om dyr har gått i fellene. Gutten har vist interesse for feller og fangst, og har nå sine egne feller. Godt veiledet av sin gammelonkel, Georg Mossing, har Nils denne vinteren fått opplæring og en god start. 

Georg må betraktes som veteran i mårfangst. Han har drevet fangst nær sagt all sin tid og viderefører gjerne sin erfaring til nye generasjoner. Det har gitt resultat og 11-åringen har fanget sine første mårer!